Goodbye to June, Hello to July ● Изпращане на юни, посрещане на юли

Right in the middle of the year in my favorite season in Bulgaria there is a relatively new tradition, spread mainly among young people and the free thinking middle aged. It is called "July morning" or meeting the first July sun.
This tradition has arisen in the last years of the Socialist government, expressing the aspiration of people for innovation, new beginning and liberty. On the edge between June and July, in the last night of June people from all over the country gather on the Black Sea beaches to celebrate the first appearance of the July sun. They light fires, play guitar, people gathered and listened to classic rock'n'roll. Of course, all this is accompanied by having some food and drinks. There are organized big concerts nowadays, where the beer is pouring in large quantities and the people eat sausages. There are more chamber forms, where a narrow range of friends taste more refined appetizers and drinks. Here's how it was at our home at the last night of June, to still have this post a culinary context.At the moment the sun appears over the horizon, the song of Uriah Heep is played, and the people enter the sea for the ritual cleansing swimming. This summer my photos are also chamber type, but still give an idea of the atmosphere that accompanied the first July morning.Точно по средата на годината, в най-любимият за мен сезон, в България има една сравнително нова традиция, разпространена предимно сред младите хора, и хората с по-свободолюбиво мислене. Джулай морнинг, или посрещането на първото юлско слънце.
Тази традиция е възникнала в последните години от социалистическото управление на страната, и дава израз на стремежа на хората към обновление, ново начало и свобода. На ръба между месеците юни и юли, в последната юнска нощ, на брега на морето се събират хора от цялата страна, за да отпразнуват появата на първите юлски слънчеви лъчи. По плажа се палят огньове, свирят китари, хората се събират и слушат класически рокендрол. Разбира се, всичко това е съпроводено със солидно душевно и телесно подкрепление, като всеки го разбира както му е угодно. Има организирани големи концерти, където се лее бира и друг алкохол в големи количества, и се хапват кебапчета. Има и по-камерни проявления, където в тесен кръг се дегустират по-изтънчени мезета и напитки. Ето как у нас беше изпратена последната нощ на юни, за да има все пак тази публикация някаква връзка с кулинарията.
В мига, в който слънцето се покаже над хоризонта, зазвучава песента на Юрая Хийп и всички влизат в морето за ритуалното пречистващо плуване. Това лято снимките ми са също в камерен вид, но все пак дават идея за атмосферата, която съпровожда първото юлско утро.

Коментари

Публикуване на коментар

Популярни публикации